Klub Seniora w Mlewie

Zajęcia sportowe - nordic walkig

W ramach projektu "Klub Seniora w Mlewie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Seniorzy biorą udział w zajęciach z nordic walking.

Na początku odbył się kilkugodzinny instruktaż, a później wszyscy wyruszyli w teren. Zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem seniorów.